Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản và Điều kiện”) là các điều khoản và điều kiện mà HoaNha.com.vn, một trang web của Just Giving Jsc. (“chúng tôi”) cung cấp trang web này (” HoaNha.com.vn “) cho bạn và bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi có thể truy cập trên hoặc thông qua trang web HoaNha.com.vn (“Dịch vụ HoaNha.com.vn “).

Các Điều khoản và Điều kiện này chi phối việc bạn sử dụng Trang web HoaNha.com.vn.

 • Sản phẩm
 • Giá cả
 • Đơn hàng / Thanh toán
 • Giao hàng
 • Hủy bỏ
 • Trung tâm liên hệ khách hàng HoaNha.com.vn
 • Khước từ
 • Chung
 • Sở hữu trí tuệ
 • Dịch vụ tài khoản của tôi
 • Thẻ quà tặng HoaNha.com.vn
 • Chính sách hoàn tiền

Sản phẩm

1.1 Tất cả các sản phẩm như được mô tả trên trang web này (có thể thay đổi theo thời gian) có sẵn ở mọi thành phố của quốc gia tương ứng nơi sản phẩm được hiển thị. Một số phạm vi sản phẩm nhất định chỉ có sẵn trong các khu vực giao hàng được chọn và thông tin đó được cung cấp trong các trang sản phẩm tương ứng.

1.2 Một số sản phẩm hoa và thực vật có thể gây hại hoặc độc hại (đặc biệt hoa loa kèn có thể cực kỳ độc hại đối với mèo), nếu bạn cần thêm thông tin trước khi gửi đơn đặt hàng, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

1.3 Tất cả các sản phẩm có thể có sẵn. Trong trường hợp có bất kỳ khó khăn nào về nguồn cung, chúng tôi có quyền thay thế bằng một sản phẩm có giá trị và chất lượng tương đương, nếu không có sẵn sau thông báo xác nhận đơn hàng.

1.4 Trong trường hợp chúng tôi không thể cung cấp tất cả hoặc một phần đơn đặt hàng của bạn (sản phẩm hoặc bất kỳ sản phẩm thay thế nào cho bạn), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thể và hoàn trả khoản thanh toán của bạn không quá 1 – 2 doanh nghiệp ngày sau ngày giao hàng dự định hoặc ngày giao tiếp giống nhau, tùy theo ngày nào muộn hơn.

1.5 Một vài sản phẩm có thể không có sẵn cho giao hàng trong cùng ngày hoặc các dịch vụ giao hàng đặc biệt khác. Thông tin như vậy được đưa ra trong các trang sản phẩm tương ứng
Mặc dù là một trường hợp rất hiếm, xin lưu ý ở một số địa điểm chúng tôi có thể cần thêm 24 giờ để giao hoa, bánh và giỏ trái cây kỳ lạ.
Chúng tôi chỉ cung cấp chất lượng tốt nhất của quà tặng / cắm hoa (mặt hàng có thương hiệu, bất cứ nơi nào có thể áp dụng), thông qua mạng lưới đối tác được lựa chọn của chúng tôi.

Giá cả

2.1 Giá được liệt kê trong Dịch vụ HoaNha.com.vn có ​​giá trị trong tối đa 14 ngày kể từ khi bạn đặt hàng.

2.2 Giá bao gồm VAT / GST cho việc giao hàng tại Úc, Anh, Cộng hòa Ireland và bất kỳ quốc gia nào khác có thể được áp dụng, theo thời gian.

Đơn hàng / Thanh toán
3.1 Trong khi thanh toán (đặt hàng), bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một vài chi tiết cá nhân, bao gồm số điện thoại và / hoặc id email, cùng với những người nhận dự định và tất cả các chi tiết thanh toán cần thiết.

3.2 Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng Paypal, Google Checkout, GT Pay và tất cả các loại thẻ tín dụng chính, Visa, Master, Amex & Discover.

3.3 Bằng cách nhấp vào nút ‘đặt hàng’ ở cuối quy trình đặt hàng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi có trong các Điều khoản và Điều kiện này xuất hiện ở bất kỳ đâu trên trang web HoaNha.com.vn.

3.4 Gửi đơn đặt hàng của bạn tùy thuộc vào sự chấp nhận của chúng tôi đối với ưu đãi này. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận chi tiết đơn hàng của bạn để thông báo rằng chúng tôi đang xử lý đơn đặt hàng của bạn thông qua địa chỉ email bạn cung cấp. Chúng tôi sẽ không xem xét bản thân bị ràng buộc bởi một hợp đồng với bạn cho đến khi chúng tôi đã đưa ra xác nhận email này.

Giao hàng

4.1 Sản phẩm được chọn có thể không có sẵn để giao đến một số địa phương. Chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp thông tin như vậy trên trang sản phẩm tương ứng, trong quá trình thanh toán hoặc sẽ liên lạc với bạn sau khi bạn đặt hàng.

4.2 Chúng tôi không khuyên bạn nên chuyển phát nhanh đến bệnh viện hoặc đám tang.

4.3 Phương thức giao hàng – Nếu bạn muốn giao hàng được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể, bạn có thể chọn phương thức giao hàng tương ứng được hiển thị trên trang sản phẩm tương ứng. Xin lưu ý rằng một số phương thức vận chuyển tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và vào những thời điểm nhất định trong năm, phí cho dịch vụ có thể thay đổi. Thông tin và phương thức giao hàng có sẵn luôn được cung cấp trên các trang sản phẩm tương ứng khi bạn đặt hàng.

4.4 Giao hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh không thể được giao tại thời điểm cụ thể. Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được giao trong ngày làm việc trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối (theo múi giờ của người nhận) trong những ngày bình thường (ngoại lệ là những ngày tặng quà cao như ngày Valentine, ngày Mẹ, v.v … trong thời gian giao hàng có thể xảy ra ngoài phạm vi thời gian này).

4.5 Việc giao hàng chỉ khả dụng vào những ngày được đề cập (có thể được chọn) trong lịch được cung cấp trên trang sản phẩm tương ứng. Nếu bạn không thể chọn ngày giao hàng mà bạn chọn, điều đó có nghĩa là không thể giao hàng vào ngày đó. Vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ đề xuất nào về bất kỳ quà tặng nào khác có thể có sẵn cho ngày bạn chọn.

4.6 Để tránh sự cố hoặc chậm trễ khi giao hàng, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cung cấp đầy đủ chi tiết địa chỉ, bao gồm mã bưu điện chính xác của người nhận và số điện thoại để dịch vụ giao hàng của chúng tôi dễ dàng xác định vị trí của họ. Nó cũng sẽ rất hữu ích nếu bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại liên hệ ban ngày hoặc địa chỉ email để chúng tôi có thể thông báo cho bạn trong trường hợp gặp phải bất kỳ vấn đề giao hàng nào.

4.7 Một số sản phẩm không thể được giao vào một ngày giao hàng cụ thể, nhưng sẽ được giao trong thời gian giao hàng (ví dụ: giao hàng trong 2-4 ngày làm việc hoặc 3 – 7 ngày làm việc, v.v.). Thời gian cần thiết để các sản phẩm đó được phân phối được hiển thị trên trang sản phẩm tương ứng gần khu vực phương thức vận chuyển. Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về ngày giao hàng cho các sản phẩm đó.

4.8 Trong khi chúng tôi đồng ý sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng việc giao hàng sẽ vào ngày giao hàng được yêu cầu hoặc trong thời gian giao hàng, bạn thừa nhận rằng việc giao hàng thực tế sẽ thông qua một người bán hoa địa phương (hoặc cửa hàng quà tặng địa phương, nếu có) thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của bên thứ ba. Trong các trường hợp rất thường xuyên, việc giao hàng theo các điều khoản được yêu cầu sẽ không thể thực hiện được, trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ được thông báo trước bất cứ khi nào có thể và chúng tôi sẽ sắp xếp thay thế hoặc hoàn trả đầy đủ khoản thanh toán của bạn theo điều khoản nêu trên.

4.9 Trong trường hợp giao hàng đến một số địa điểm nhất định, nơi có bên thứ ba có liên quan, chẳng hạn như văn phòng, bệnh viện, Giám đốc tang lễ, sân bay, khách sạn, tàu và các địa điểm kinh doanh khác, chữ ký của bất kỳ người nào được ủy quyền chấp nhận giao hàng thay mặt cho tổ chức sẽ được chấp nhận làm bằng chứng giao hàng cho người nhận đã chọn của bạn.

4.10 Xin lưu ý rằng hãng vận chuyển sẽ giao hàng đến địa chỉ được cung cấp một cách trung thực và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm nếu người nhận dự định không còn ở địa chỉ đó và người nhận từ chối hoặc không trả lại hàng

4.11 Xin lưu ý rằng khi nhà vận chuyển không thể tìm thấy ai đó chấp nhận giao hàng hoặc không thể để giao hàng ở một địa điểm an toàn, họ sẽ để lại thẻ tại địa chỉ để người nhận liên lạc và sắp xếp lại giao hàng. Nếu người nhận không liên lạc trong thời gian tốt, chúng tôi có quyền tính phí cho việc giao lại đến địa chỉ đó hoặc một địa chỉ khác.

4.12 Xin lưu ý rằng nếu bạn đặt hàng một số mặt hàng để giao đến cùng một địa chỉ, chúng có thể được gửi riêng và chúng tôi không thể đảm bảo giao hàng trong cùng một ngày / thời gian.

4.13 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất bại nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình khi thất bại đó là kết quả của Công vụ của Thiên Chúa (bao gồm hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão, bão hoặc thiên tai khác), chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài , sự thù địch (dù chiến tranh có được tuyên bố hay không), nội chiến, nổi loạn, cách mạng, nổi dậy, quân đội hoặc chiếm đoạt quyền lực, tịch thu, hoạt động khủng bố, quốc hữu hóa, trừng phạt, cấm vận, tranh chấp lao động, đình công, khóa hoặc gián đoạn hoặc thất bại dịch vụ điện hoặc điện thoại.

Hủy đơn hàng

Nếu vì bất kỳ lý do gì, bạn muốn thay đổi hoặc hủy đơn hàng, bạn có thể làm như vậy bằng cách gọi
Hỗ trợ khách hàng – 1800 XXX XXX
Hoặc gửi email cho chúng tôi tại: hotro@HoaNha.com.vn
Các yêu cầu hủy / sửa đổi như vậy được xử lý theo yêu cầu trước thời gian giới hạn (thời gian trước khi đơn hàng được xử lý / chuẩn bị).

5.1 Chúng tôi rất tiếc rằng bạn không thể hủy đơn hàng sau khi đơn hàng của bạn được vận chuyển / gửi đi.

5.2 Bạn có quyền hủy mọi khoản thanh toán bất cứ lúc nào khi người khác sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn không được thực hiện thay mặt bạn hoặc với tư cách là đại lý của bạn và được chúng tôi ghi có lại trong phạm vi số tiền đó không được hoàn trả bởi nhà phát hành thẻ trong những trường hợp như vậy.

Trung tâm liên hệ khách hàng HoaNha.com.vn

6.1 Trong trường hợp bạn không hài lòng với các dịch vụ HoaNha.com.vn, vui lòng giải quyết khiếu nại của bạn trong trường hợp đầu tiên để:

Hỗ trợ khách hàng – 1800 XXX XXX
Hoặc gửi email cho chúng tôi tại: hotro@pHoaNha.com.vn

6.2 Trung tâm liên hệ dịch vụ khách hàng của chúng tôi có sẵn 24×6,5 ngày làm việc (Chúng tôi làm việc 24 giờ trừ chủ nhật khi chúng tôi chỉ làm việc trong nửa ngày)

Khước từ

7.1 (a) Chúng tôi chấp nhận trách nhiệm cho cái chết hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi.

7.1 (b) Theo khoản 8.1 (a), trách nhiệm của chúng tôi trong hợp đồng, tra tấn (bao gồm cả sơ suất và vi phạm nghĩa vụ pháp lý) hoặc phát sinh bởi lý do hoặc liên quan đến đơn đặt hàng của bạn với chúng tôi sẽ bị giới hạn ở bội số [5 ] lần giá bạn đã trả cho các sản phẩm.

7.1 (c) Theo các điều khoản 8.1 (a) và 8.1 (b) ở trên, chúng tôi loại trừ mọi trách nhiệm đối với mọi khiếu nại, tổn thất, yêu cầu và thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn, mọi chi phí, mất lợi nhuận, mất hợp đồng hoặc cơ hội kinh doanh, mất mát dữ liệu và bất kỳ thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt nào khác, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng truy cập Trang web Hoa Nhã và / hoặc Dịch vụ Hoa Nhã, cho dù phát sinh trong hợp đồng, tra tấn (bao gồm cả sơ suất), theo quy định hoặc CUNG CẤP RATNG không có gì trong các Điều khoản và Điều kiện này ảnh hưởng hoặc sẽ ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn hoặc người nhận liên quan đến chất lượng, thể lực hoặc mô tả của sản phẩm cung cấp.

8.1 (d) Theo các điều khoản 1.5 ở trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với bạn nếu sự chậm trễ đó là do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Điều khoản chung

9.1 Chúng tôi có quyền bổ sung và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện mà theo đó bạn được phép truy cập vào trang web HoaNha.com.vn và / hoặc Dịch vụ HoaNha.com.vn theo thời gian. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào trên HoaNha.com.vn. trang web và bạn có trách nhiệm xem xét các Điều khoản và Điều kiện mỗi lần bạn truy cập trang web của HoaNha.com.vn hoặc HoaNha.com.vn. Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau năm (5) giờ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào như vậy và tất cả các giao dịch tiếp theo giữa bạn và chúng tôi sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện mới.

9.2 Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được coi là bao gồm tất cả các thông báo, chính sách, khuyến cáo và các điều khoản khác có trong trang HoaNha.com.vn, với điều kiện là có xung đột giữa bất kỳ thông báo, chính sách, từ chối nào khác và các điều khoản khác Điều khoản và điều kiện sẽ được áp dụng. Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

9.3 Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân (của bạn và của người nhận) do bạn cung cấp cho mục đích thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này và như được nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

9.4 Một người không phải là một bên trong thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi không có quyền thực thi bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào.

9.5 Liên quan đến việc trình bày sai sự thật, thỏa thuận này (bao gồm mọi tài liệu và công cụ được đề cập ở đây) thay thế tất cả các đại diện, sắp xếp, hiểu biết và thỏa thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi (dù bằng văn bản hoặc bằng miệng) và đưa ra toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi liên quan đến vấn đề này.

Sở hữu trí tuệ

10.1 Tất cả các quyền khác, bao gồm bản quyền, trong trang web này thuộc sở hữu của HoaNha.com.vn. Bất kỳ việc sử dụng trang web này hoặc nội dung của nó, bao gồm sao chép hoặc lưu trữ toàn bộ hoặc một phần, ngoài mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn đều bị cấm mà không có sự cho phép của HoaNha.com.vn. Bạn không được sửa đổi, phân phối hoặc đăng lại một cái gì đó trên trang web này cho bất kỳ mục đích nào.

Dịch vụ tài khoản của tôi

11.1 Để đăng ký với bất kỳ Dịch vụ nào của HoaNha.com.vn, bạn phải trên mười tám tuổi.

11.2 Bạn nên thay đổi mật khẩu tự động (càng sớm càng tốt kể từ khi bạn nhận được mật khẩu) mà Dịch vụ HoaNha.com.vn của chúng tôi tạo ra. Bạn phải giữ bí mật mật khẩu này và không được tiết lộ hoặc chia sẻ nó với bất kỳ ai. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và đơn đặt hàng xảy ra hoặc được gửi theo mật khẩu của bạn. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Vui lòng sử dụng dịch vụ Quên mật khẩu của chúng tôi nếu bạn quên tương tự.

11.3 Nếu HoaNha.com.vn có ​​lý do để tin rằng có khả năng vi phạm bảo mật hoặc lạm dụng Dịch vụ hoặc trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc có thể tạm dừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

11.4 Bạn phải đảm bảo rằng các chi tiết bạn cung cấp khi đăng ký hoặc bất cứ lúc nào là chính xác và đầy đủ.

11.5 Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin bạn đã cung cấp khi đăng ký bằng cách cập nhật thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể cập nhật các chi tiết bạn đã cung cấp cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách đi tới phần ‘Chỉnh sửa hồ sơ’ trong khu vực Account Tài khoản của tôi trên trang web. Điều này sẽ đảm bảo rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp là chính xác và cập nhật. Vui lòng truy cập trang này HOẶC gửi email cho chúng tôi nếu bất kỳ thông tin nào chúng tôi lưu giữ về bạn không chính xác hoặc cần cập nhật hoặc nếu bạn muốn chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào.

11.6 Việc sử dụng Dịch vụ nhằm hỗ trợ mua hàng được thực hiện thông qua trang web. Dịch vụ không được sử dụng cho các mục đích sau:

Phổ biến bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lạm dụng, đe dọa, có hại, thô tục, tục tĩu, hoặc nói cách khác.

Đạt được quyền truy cập trái phép vào các hệ thống máy tính khác.

Can thiệp vào việc sử dụng hoặc thưởng thức Trang web của bất kỳ ai khác.

11.7 HoaNha.com.vn có ​​quyền từ chối đăng tài liệu trên Trang web hoặc xóa tài liệu đã được đăng trên Trang web.

11.8 Trong khi chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa và chăm sóc hợp lý liên quan đến Dịch vụ, chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đại diện hay bảo đảm nào (liên quan hoặc ngụ ý) đối với nội dung hoặc hoạt động của Dịch vụ này và mọi trường hợp và bảo đảm như vậy đều bị loại trừ bằng thông báo này. Chúng tôi không đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Trong khi mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo các email nhắc nhở được thiết lập trên tài khoản của bạn được xử lý và gửi theo yêu cầu, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc không gửi các tin nhắn này. Việc sử dụng Dịch vụ của bạn hoàn toàn do bạn tự chịu trách nhiệm và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn có thể phải chịu do việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Các Điều khoản và Điều kiện này hoạt động cùng với Điều khoản & Điều kiện chung của Trang web điều chỉnh việc sử dụng chung và vị trí đặt hàng. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn, thông tin thêm có trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

11.9 Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ dưới đây:

Bằng email: hotro@HoaNha.com.vn
Bằng điện thoại: 1800 XXX XXX

Thẻ quà tặng HoaNha.com.vn

Các điều khoản và điều kiện sau đây áp dụng cho bất kỳ HoaNha.com.vn nào. thẻ quà tặng (“Thẻ quà tặng” hoặc “Thẻ”) do bạn hoặc ai đó mua thay mặt bạn và được HoaNha.com.vn phát hành cùng với chương trình quà tặng.

Bằng cách mua Thẻ, chấp nhận và giữ lại Thẻ hoặc sử dụng Thẻ, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này (được sửa đổi theo thời gian). Các thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng tôi” đề cập đến Đơn vị HoaNha.com.vn, tổ chức phát hành Thẻ.

12.1 Toàn bộ số tiền của mỗi lần mua, bao gồm thuế và phí, sẽ được khấu trừ vào số tiền được giữ trên Thẻ, tối đa tổng số tiền có sẵn trên Thẻ. Thẻ không thể được sử dụng để lấy tiền mặt hoặc mua Thẻ quà tặng khác và bạn không được trả lại hàng hóa hoặc hủy các dịch vụ có được với Thẻ để được hoàn lại tiền mặt.

12.2 Thẻ quà tặng không thể được trả lại hoặc hoàn lại (theo bất kỳ quyền nào có sẵn cho bạn theo luật).

12.3 Trong trường hợp Thẻ quà tặng bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn sẽ không được hoàn trả, trừ khi luật pháp quy định khác. Hơn nữa, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các khoản tiền trên Thẻ quà tặng được sử dụng mà bạn không biết. Thẻ chỉ dành cho sử dụng cá nhân và không được sử dụng cho mục đích thương mại (bao gồm nhưng không giới hạn để bán lại) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Chính sách hoàn tiền

Tại Hoa Nhã, chúng tôi có chính sách hoàn tiền thân thiện để đảm bảo giao dịch mua hàng trực tuyến của bạn không gặp rắc rối và chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng bạn nhận được dịch vụ tuyệt vời. Chính sách hoàn tiền của chúng tôi được áp dụng cho các trường hợp dưới đây.

Sản phẩm không được giao.

Sự không phù hợp của Sản phẩm được giao với mô tả trên trang web.

Giao hàng trễ của sản phẩm, tức là ngày sai vì chúng tôi không đảm bảo thời gian giao hàng cụ thể.

Quy trình khiếu nại:

Tại Hoa Nhã, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng bộ phận hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề của khách hàng nhanh chóng và hoàn hảo. Khách hàng có thể đưa ra Khiếu nại của mình bằng cách gửi email đến hotro@HoaNha.com.vn trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề giao hàng nào, chúng tôi yêu cầu khách hàng gửi ảnh về chi tiết nhận và đặt hàng của sản phẩm.

Quá trình hoàn tiền trong 3 bước dễ dàng:

 • Khách hàng nên gửi yêu cầu Hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng.
 • Sau khi xác minh tất cả các thông tin đặt hàng, chúng tôi xử lý yêu cầu hủy bỏ.
 • Đăng hủy đơn hàng, số tiền hoàn trả sẽ phản ánh trong tài khoản của bạn trong vòng 5 – 7 ngày làm việc. (Không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).
 • Hoàn trả một phần sẽ được áp dụng trong các trường hợp Giao hàng xấu hoặc Giao hàng trễ, hoàn toàn theo quyết định của công ty.